Lær språk i tandem


Har dere lyst til å lære et språk, mens dere går på tur, spaserer gjennom byen eller besøker et museum? Å lære språk i tandem gjør det mulig.


Mange universiteter formidler kontakter for språktandem mellom nyankomne studenter fra andre land og studenter som snakker landets språk. På denne måten klarer de utenlandske studentene raskere å øke sine kunnskaper i landets språk og vertslandets studenter får muligheten til å praktisere et fremmedspråk. Siden hverandres opprinnelsesland blir et naturlig tema i dialogen mellom tandempartnerne tilegner man seg også førstehåndskunnskap om kulturelle forhold.

Å lære språk i tandem passer godt inn i hverdagen til mange mennesker, siden læresituasjonen kan tilpasses behov og ønsker til de to som vil jobbe sammen i tandem.

Utgangspunktet for læring i tandem er ukentlige møter på mellom en til to timer.Tiden blir delt likt mellom språkene, som en er nøye med å holde atskilt slik at man ikke begynner å snakke et blandingsspråk.

Møtested og innhold for de ukentlige tandemmøtene bestemmer deltakerne i fellesskap. Mange møtes på offentlige steder, de går tur sammen, går på museum og kunstgallerier eller spaserer gjennom byen, noe som kan ha den fordelen at det er lett å finne et konkret innhold for samtalene. Andre prater sammen på kafé, tar med en ordbok og bruker avisartikler eller andre tekster som utgangspunkt.

To nybegynnere i hver sitt fremmedspråk er ikke å anbefale som tandempartnere siden disse bare ville kunne kommunisere med hverandre på et svært enkelt språk. Men det er mulig å samarbeide i tandem der den ene er nokså fersk i fremmedspråket og den andre på et nivå for viderekomne. Er det den viderekommendes tur å praktisere fremmedspråket bruker jo nybegynneren sitt morsmål, og dette gir dermed mulighet til en mer interessant dialog.

Hovedmålet i språktandem er å bruke språket, å formidle noe til den andre uten å la seg hemme av tanken om noe en vil si er «riktig» eller «feil». Formuleringer som er vanskelig å forstå eller bruk av feile ord oppdages ofte som en naturlig del av dialogen, når partneren spør eller gjentar deler av den andres tale i sitt svar.

Som nevnt ovenfor, forsøker ofte universitetene å formidle kontakt mellom tandempartnere. Men det finnes også andre aktører som språkskoler eller noen ganger som i Berlin, også kommuneadministrasjonen.

I 2002 har i Berlin kommuneadministrasjonen, det tyske kulturinstituttet Goethe-Institut og en radiosender i fellesskap organisert prosjektet ”Bürger-Sprachen-Tandem”, der innbyggerne i Berlin kunne melde sin interesse for språktandem. Tre måneder etter prosjektets oppstart jobbet allerede sytti tandempar sammen og lærte av hverandre tysk og russisk, engelsk, tyrkisk, fransk, polsk, kinesisk og flere andre språk. (Kilde: Pressemitteilung Bürger-Sprachen-Tandem)

Har man ikke mulighet på sitt bosted å finne en tandempartner for personlige møter (”face-to-face-tandem”), kan man søke etter en ”e-tandem” der man lærer språket av hverandre gjennom e-mailkontakt, telefonkontakt og chat eller video f.eks. via Skype.

Mer informasjon og råd om læring i tandem finnes på engelsk på tandemserveren til Universitetet i Bochum i Tyskland. Deler av informasjonen finnes også på dansk og svensk.

Fram til i dag har denne serveren formidlet mer enn 190 000 deltakere til e-tandem fra hele verden. Hvis dere ønsker en e-tandempartner, så finnes her på denne siden mulige tandempartnere for dere som har norsk som morsmål.


Bienvenue - Landsbysentrum

Pour changer le nom de votre site, utilisez 'Page Maître' dans le menu 'Design'

MON VILLAGE MULTICULTUREL

Mein multikulturelles Dorf - Min multikulturelle landsby - My multicultural village

Ce site a besoin de l'Adobe flash, il ne pourra pas s'afficher correctement sur Ipad, Ipod Touch et Iphone.This site requires Adobe Flash, it does not display correctly on iPhones, iPads or iPods.

23/01-2019

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player